Så här får vi fler hållbara hyresrätter i Örebro!

När: 28 Mar
11:30 - 13:00

Plats: White Arkitekter, Örebro

Alla vi som gillar hyresrätter samlades tisdagen den 28e mars för att ställa oss frågan: ”Hur skapar vi fler hållbara hyresrätter?” Målet var inställt på den gemensamma diskussionen om hur vi kan göra detta tillsammans.

Seminariet inleddes med en trendspaning, Viktoria Buskqvist, arkitekt och kontorschef White, visade på möjligheter som hyresrätten kan ge ur ett hållbart socialt och ekologiskt perspektiv. Hyresrätten kan ge hyresgästen en härlig all-inclusivekänsla och erbjuda ett omhändertagande. Hyresrätten kan vara det nya kollektivet som fyller de grundläggande behoven för att bo och samtidigt erbjuda möjligheter till sociala möten och nätverksbyggande. Referenser som visades var bland annat kontorsklubben ”The office group” i London. Kan dessa översättas till det moderna kollektivet i hyreshuset? Viktoria skickade med fem tips att tänka på för framtiden: 1. Gör 1% av ytan till mötesplatser, 2. Gör övrig area (ÖVA) till upplevelsetillgångar, 3. Förstärk sociala nätverk online och fysiskt, 4. Erbjud flera sätt att abonnera på en bostad, 5. Bidra till nätverksstaden.

Kent Persson, utvecklingschef Heimstaden, fortsatte med att beskriva det långsiktiga perspektiv som krävs för att kunna skapa hållbara hyresrätter. Kent menar att vi behöver tänka i ett 100-årsperspektiv och inte begränsa oss till 50 år. Förvaltningsbolag behöver ta sitt ansvar för sociala aspekter och hyresnivåer. För att nå dit krävs ett samarbete med kommuner och politiker som vågar visa viljan och stakar ut vägen.

Björn Sundin, kommunalråd Örebro, berättade om Örebros perspektiv, om social hållbarhet och vikten av blandade områden, många upplåtelseformer och profilboenden. Hyresnivåer är en viktig faktor för att skapa hållbara bostadsområden. Ett sätt att arbeta med detta är en modell med en 10-årig hyresrabatt, som presenterats av ÖBO. Även Örebro kommun kommer inom kort att presentera en modell för den hållbara hyresnivån kopplat till markförvärv. Örebro behöver bygga för alla, det är viktigt att vi inte bygger segregerade områden enbart för de rikaste.

Seminariet avslutades med en frågestund där flera frågor lyftes, bland annat om hur vi kan arbeta med hyresrätten och trädgårdsstaden, hur påverkas övriga aktörer på marknaden när ÖBO arbetar med modellen med 10-årig hyresrabatt, vikten av att dela på tillgängliga markresurser, hur ser arbetet ut med förtätning av befintliga stadsnära villaområden, hur planerar vi nya områden för eventuella framtida förtätningar?

Frågorna var många och diskussionen hoppas vi ska fortsätta! Vi tror på en tät och hållbar stad där hyresrätten med dess möjligheter kan ge oss fler och nya lösningar.

IMG_4584_sajt