Så bygger vi en smartare storstad

När: 11 Feb
11 februari

Plats: Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala Torg 1, Uppsala

Martin Ehn Hillberg, kontorschef på White i Uppsala deltar i ett panelsamtal om hur en smartare storstad kan byggas.

Uppsala har ambitionen att växa kraftigt och bli landets fjärde storstad. Hör om planerna och projekten för att nå dit och om hur kommun, fastighetsinvesterare och andra aktörer kan planera för en smartare och mer hållbar stad. Vi går också på djupet om ekonomi, marknad och investeringsläge. Se hela programmet.

Panelsamtal: Så kan vi bygga en smartare storstad
Uppsala har ambitionen att på allvar bli Sveriges fjärde storstad med målet att ha 350.000 invånare år 2050. Vad ska man tänka på för att reda från början styra och genomföra utbyggnaden på ett smart och hållbart sätt? Vad kan Uppsala lära från andra städer i Sverige och internationellt?

Medverkande
Fredrik Frensborg, chef Urban utveckling WSP Uppsala
Martin Ehn Hillberg, kontorschef Uppsala White Arkitekter
Peter Wågström, VD NCC