Så blir det 140.000 bostäder

När: 07 Feb
Kl. 07.30–09.00

Plats: Whites kontor Katsan, Östgötagatan 100, Stockholm

Stockholms stad har nyligen offentliggjort rapporten om Bostadspotential Stockholm. Rapporten beskriver hur och varför Stockholms stad planerar för 140 000 nya bostäder fram till 2030.

Frukostseminarium Bostadspotentialen, Stockholm (1920x1200)

Frukostseminarium Bostadspotentialen, Stockholm (1920x1200)

Krister Lindstedt, Alexander Ståhle, Viktoria Walldin och Niklas Svensson (1920x1200)

Krister Lindstedt, Alexander Ståhle, Viktoria Walldin och Niklas Svensson. Foto: Thomas Zaar/White.

White och Spacescape har tillsammans med United Minds, Ebab och Tyréns varit delaktiga konsulter i framtagandet av rapporten. Spacescape har varit ansvariga för utbyggnadsmodellen som identifierat mark och volymer för byggande. Samma modell användes även i förhandlingarna om tunnelbaneutbyggnaden.

Se presentationen av rapporten Bostadspotential Stockholm – Niklas Svensson (pdf)

Se beskrivningen av utbyggnadsmodellen – Alexander Ståhle (pdf)

Se presentationen av stadsbyggnadsutmaningar – Krister Lindstedt och Viktoria Walldin (pdf)