Plattformsdagar för hållbar stadsutveckling

När: 10 Dec
10-11 december

Plats: Folkets hus, Norra Bantorget, Stockholm

På plattformsdagarna samverkar 20 myndigheter och organisationer och presenterar ett konvent med utmaningar för hållbar stadsutveckling. Alla med inriktning mot hållbar stadsutveckling och med plan- och bygglagen i fokus.

Under året har fyra stycken plattformsmöten arrangerats för att driva på hållbar stadsutveckling. Dessa har haft fokusområdena människan i centrum, kunskapsutveckling, samverkan och ekonomiska förutsättningar. Utifrån dessa möten formuleras ett antal utmaningar för hållbar stadsutveckling.

Torsdag 10 december 11.30:
#2 Kunskapsutveckling

Det finns stora utmaningar inom forskning och akademi som plattformen ska hantera i fokusområde två. Hur kan kunskap om hållbara städer – både vetenskapliga resultat och praktiska erfarenheter – komma till användning? Anette Persson, expert, Energimyndigheten, Lise-Lott Larsson Kolessar, miljöspecialist, White, Bengt Persson, universitetslektor, SLU Alnarp, Ulf Ranhagen, adj professor, KTH/LTU, arkitekt SAR/MSA, Sweco, Katarina Schylberg, programansvarig,, IQ Samhällsbyggnad, Ann-Kristin Belkert, chef Citylab, SGBC.

Fredag 11 december kl. 10.00 Pass 1:
#s4 Medborgardialog – demokrati eller dekoration?
Vilket är syftet med medborgardialogen? Vem kommer till tals och på vems villkor? Gör dialogen någon skillnad? Vilken kunskap ses som legitim? Vilket utrymme finns det idag att ifrågasätta rådande normer och planeringsideal? Presentation av några exempel som sedan följs av en diskussion kring frågan om medborgardialog med utgångspunkt i boken ”Medborgardialog – demokrati eller dekoration?” som gavs ut i maj 2015 av Stiftelsens Arkus. ArkDes samarbetar med stiftelsen Arkus för att belysa betydelsen av en fungerande medborgardialog i utvecklingen av städer och platser. Sal 357, Norra Latin, plan 3. Medverkande: Teresa Lindholm, specialist inom social hållbarhet, White, Sandra Oliveira e Costa, samhällsplanerare, stadsbyggnadskontoret, Göteborg och Sofia Wiberg, forskare, KTH.

Fredag 11 december kl. 14.15 Jämställd stad:
Vem får plats i det offentliga rummet?
Att bygga stad med människan i centrum är en demokratifråga! Så arbetar vi för att tillsammans skapa plats för unga tjejer i det offentliga
rummet. Teresa Lindholm, specialist inom social hållbarhet, Angelica Åkerman, arkitekt och Rebecca Rubin, arkitekt, White Arkitekter, Moa Lindunger-Andersson, ungdomsledare, Skarpnäcks Ungdomsråd, Rebecca Holmström, Turteatern.

Huvudarrangör för Plattformsdagar i Stockholm Boverket – genom regeringsuppdrag Plattform för hållbar stadsutveckling och PBL kompetens. Se hela programmet.