Plats för barn! Barnperspektivet som en förutsättning för det hållbara Uppsala

När: 16 Oct
Kl. 16.00-19.00

Plats: Whites kontor på Västra Ågatan 16

Barn är experter på sin närmiljö. Att planera staden för och tillsammans med barnen ger lösningar för alla. Hur kan vi få in barnperspektivet i planeringen och byggandet av det nya Uppsala? Vems barnperspektiv gäller?

Tack till alla som kom till vårt seminarium där vi tillsammans med flera spännande föreläsare tog en gemensam titt på barnens liv i staden. På den här sidan har vi lagt upp alla presentationer.

Har du frågor? Kontakta oss gärna:
Emma Butler, 018-183850 eller Adalaura Díaz García, 018-4808559

Petter Åkerblom är koordinator för ”Staden och barnen” på Movium, SLU:s tankesmedja för hållbar stadsutveckling. Petter kommer att berätta om stadsutvecklingens konsekvenser för barn och unga. Han presenterar även det pågående arbetet med en nationell vägledning om planering och utformning av förskolegårdar och skolgårdar. Se Petters presentation här.

Karin Hallén Sehlin är lärare och utbildad lekpedagog. Hon jobbar på Barnombudsmannen i Uppsala, en ideell förening som arbetar med att förverkliga FN:s barnkonvention. Hon berättadde om barnkonventionen och vikten av barnperspektivet. Se Karins presentation här.

Adalaura Díaz García är arkitekt på White i Uppsala. Hon visade ett idéarbete kring mobila förskolor som en resurs i demokratisering av staden för barn samt som en pusselbit i det socialt hållbara Uppsala. Se Adalauras presentation här. Idéskisserna finns längre ned på den här sidan.

Lisa Wistrand och Gustav Malm är båda kulturgeografer, verksamma inom gruppen för social hållbarhet på White. De har lång och varierad erfarenhet kring arbetet med att inkludera barnperspektivet i olika planeringsprojekt. De har även utvecklat metoder för barns medborgarinflytande. Tillsammans gav de oss en bild av sådana processer och vad vi har att vinna på dem. Efter föredragen ledde de en workshop där vi fick testa Göteborg stads modell för barnkonsekvensanalyser. Se deras presentation här.

Mobila förskolor  (2500x2018)

Mobila förskolor  (2500x1980)