Plats för alla – lika självklart som svårt

När: 21 Sep
16:00-17:00

Plats: Stockholm Waterfront Congress Centre

Vår socialantropolog Viktoria Walldin samtalar med Paul Alarcon, chef för den sociala hållbarhetskomissionen, under Stockholm Business Arena.

Staden växer, fler bostadshus innebär att fler människor delar samma ytor. I dagens urbaniserade värld är det viktigt att alla känner sig välkomna i staden, både vad gäller tillgång till bostad men även i de gemensamma rummen. Vilka är utmaningarna när mångfalden styr utvecklingen? Hur ska vi tänka i stadsutvecklingen för att motverka de ökande sociala klyftorna i samhället?

Mer info på Business Arenas hemsida.