Park 1 på Kungsholmen – utveckling och fastigheter

När: 08 Apr
Kl. 09.00-12-45

Plats: Sheraton Stockholm Tegelbacken 6 101 Stockholm ?

Linda Thiel, arkitekt på White, presenterar samverkanscentralen Park 1 på en konferens om Kungsholmens fastighetsutveckling 2014-2020 som ska bemöta 20.000 nya boende och 35.000 nya arbetsplatser.

Service och Infrastruktur Case: Park 1 – kl. 12.05

Park 1 har planerad byggstart 2014, och ska bli en samverkanscentral för krishantering samt en ny brandstation som ger sammanlagt 1200 nya arbetsplatser. Byggnaden kommer att innehålla en samverkanscentral för polis, ambulans, brandkår och trafikledning, kontorslokaler samt restauranger, caféer och andra mötesplatser. Flytten betyder att upp till 10.000 kvm i centrala Stockholm kan bli vakanta, samt att det kommer att erbjudas upp till 13.000 kvm till externa hyresgäster i Park 1. Se programmet för konferensen.