Östra sjukhuset – framtidens hållbara sjukhusområde

När: 17 Feb
Kl. 11.30-13.00

Plats: Göteborgs Stadsmuseum, Norra Hamngatan 12

Roger Johansson, arkitekt, och Josefina Hinnerson, processledare och arkitekt, båda på White i Göteborg deltar i ett lunchsamtal om framtidens hållbara sjukhusområde.

Vilka konsekvenser får det för den fysiska planeringen av ett sjukhusområde att fullt ut följa Västra Götalandsregionens vision om det goda livet? Dels utifrån de tre hållbarhetsaspekterna, dels ur ett hälsofrämjande perspektiv. Lyssna till en studie genomförd av projektet ”Östra sjukhuset – framtidens hållbara sjukhusområde”. Projektet är främst finansierat av Delegationen för Hållbara Städer och Mistra Urban Futures, en av flera parter i projektet.

Talare:
Sven-Rune Andersson, fastighetsutvecklare, Västfastigheter
Josefina Hinnerson, processledare och arkitekt, White arkitekter
Elisabeth Abiri, expert mänskliga rättigheter, Emerga
Roger Johansson, arkitekt, White arkitekter
Kristina Käck, enhetschef Energi och miljö, Västfastigheter
Erica Sandberg, processledare för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Anders Walter, affärsutvecklare Energi och miljö, Sweco