Oslo växer # 9 – Havnepromenaden

När: 15 Oct
Kl. 18.00

Plats: DogA norsk design och arkitektur, Oslo

Oslos nya hamnpromenad förbinder staden med Frognerkilen i väst till floden Alnas utlopp i öster. Niels de Bruin från White och Henning Sunde från Rodeo arkitekter presenterar den övergripande planen för hamnpromenaden.

Program

– Kortfilm med intervjuer från hamnpromenaden. Film av White arkitekter / Rodeo arkitekter.

– På uppdrag av Oslo kommun har ett team av arkitekter, landskapsarkitekter och sociologer tagit fram en plan för strandpromenaden i Oslo. Nils de Bruin (White arkitekter) och Henning Sunde (Rodeo arkitekter) kommer att presentera planen.

– Havnepromenaden ska knytas närmare centrum genom nya och förnyade stadsrum. Hanne Bruun Møller från danska stadsutvecklingsföretaget SLA presenterar hur dessa områden kommer att länka staden till vattnet och hur de olika rummen ska utformas.

Oslo växer är en serie som arrangeras av Norsk Form och Oslo Arkitekturtriennal om befolkningstillväxt och stadsutveckling i huvudstadsregionen. 1,1 miljoner människor lever i Oslo och Akershus, och antalet ökar snabbt. Oslo är den region som växer snabbast i norra Europa. Om 30 år bor kanske en halv miljon nya människor här. Fler bostäder, skolor, arbetsplatser, offentliga byggnader och transporter behövs. Vad kan vi uppnå? Och hur gör vi det? Läs mer om Oslo växer #9 Havnepromenaden.