Omsmält miljonprogramsfasad – enligt Cradle to Cradle

När: 08 Apr
Kl. 14.00

Plats: Nordbygg, Hall AB monter C20:49, Mässvägen 1, Älvsjö

Elise Grosse, arkitekt och ansvarig för hållbara lösningar på White, håller föreläsning om forskningsprojektet att återvinna befintliga plåtfasader till nya fasader och att göra det ur ett Cradle to Cradle-perspektiv.

Föreläsningen hålls tillsammans med Shabnam Seradji, som gjorde sitt examensarbete i ämnet plåtåtervinning vid KTH, idag bitr. projektledare på Strängbetong.

När KTH-studenterna Kubra Ayata och Shabnam Seradji kontaktade White för att göra sitt examensarbete, hade White nyligen fått i uppdrag av Väsbyhem att se över möjligheterna med miljonprogramsfastigheterna på Dragonvägen i Upplands Väsby. Uppdraget fick, enligt Väsbyhem, gärna vara omdanande och visionärt. Läs intervju med Kubra Ayata och Elise Grosse.

Föreläsningen om återvinning av plåtfasader arrangeras av Svensk Byggplåt och är en del av Nordbygg som äger rum 5-8 april.