Offentliga rum i ytterstaden

När: 21 Mar
kl. 07:30–09:00

Plats: Whites kontor Katsan Östgötagatan 100, Stockholm

I en tid då de offentliga rummen upplever en renässans frågar vi oss hur miljonprogrammets ofta uttjänta utemiljöer återigen kan bli attraktiva, trygga och tillgängliga mötesplatser och hur man kan förhålla sig till trafikseparerade gator och stråk. Välkomna till ett inspirerande frukostseminarium med byggda exempel, arbetsmetoder och nytänkande idéer på hur de offentliga platserna i ytterstadens bostadsområden kan väckas till liv från en slumrande och eftersatt tillvaro.

07:30 Frukost och inledning med Magdalena Franciskovic, landskapsarkitekt på White.

07:55 Eriksbo, Angered
Eriksbo torg var en nedgången miljö där torgverksamheterna sedan länge hade lämnat torget. Uppdraget var att återskapa den forna mötesplatsen. Hur ser miljonprogrammens offentliga rum ut idag och hur kan deras funktion som mötesplats understödjas, utifrån de nya förutsättningarna? Sam Keshavarz, landskapsarkitekt, White.

08:05 Rinkebystråket – Hur kan man utveckla ett trafikseparerat otryggt och obefolkat huvudstråk i stadsdelen Rinkeby till en tillgänglig, trygg och säker stadsgata? Vilka är utmaningarna? Gabriella Granditsky, projektledare, Familjebostäder.

08:20 Hur tillvaratas den enskilda individens upplevelser och kunskap om området – kvalitativa metoder för att inkludera brukarperspektiv i planeringen. Anna Ågren, miljöspecialist, White.

08.30 Att omvandla ett ”ingenmansland” till en odlingspark. Steg för steg. Charlotta Råsmark, landskapsarkitekt, White.

08:50 Diskussion

Seminariet är kostnadsfritt men vi behöver din anmälan för att kunna beställa rätt mängd frukost. Anmälan till es.et1521450166ihw@m1521450166uiran1521450166imes1521450166. Begränsat antal platser.