Nya Karolinska Solna på Arab Health 2014

När: 29 Jan
Kl. 09.30-13.00

Plats: Radisson Hotel, Dubai

Charlotte Ruben, arkitekt på White, är inbjuden av Business Sweden till den årliga kongressen Arab Health för att tala om sjukhus som motverkar vårdrelaterade infektioner, under rubriken Infection Control and Hospital Design – lessons learned from New Karolinska University Hospital.

Seminariet syftar till att lyfta fram Sverige som ett ledande land inom utvecklingen att motverka vårdrelaterade infektioner, som kostar 100 000-tals liv per år runtom i världen. Orsaken är multiresistenta bakterier, överbeläggningar, underbemannade och nedslitna lokaler och avsaknad av rutiner. Lösningen att motverka detta är utbildning, skärpta rutiner vad gäller handhygien, städ- och materialhantering med mera. En mycket viktig faktor är att utveckla lösningar, detaljer och välja material som hindrar smittspridning av bakterier. Nyckelfaktorerna i projektet Nya Karolinska Solna är 100% enkelrum samt separerade flöden för transporter av gods, patienter och besökare, materialval och detaljutformning. NKS följer framtagna riktlinjer och har också medverkat i att ytterligare stärka kraven, som definieras i vår nationella policy (BOV) i ett nära samarbete mellan brukare, förvaltare och arkitekter. Övriga talare är företrädare för Karolinska Universitetssjukhuset, Smittskyddsinstitutet och Region Skåne. Läs mer på hemsidan för Business Sweden.