Ny Aveny på Kulturnatta

När: 12 Oct
Kl. 18.00-22.00

Plats: Kungsportsavenyen 43

Som en fortsättning av medborgardialogen och programarbetet med Heden – Avenyn fördjupar Stadsbyggnadskontoret nu frågorna kring Avenyn/Lorensberg. White finns på plats under kvällen för att delta i diskussionerna och visa den första fasen i arbetet med att ta fram ett gestaltningsprogram för Avenyn.

Avenyn ska bli vackrare och mer attraktiv. Vilka problem finns och vilka potentialer har Avenyn och området. Hur tycker du att kulturlivet skall utvecklas? Hur ska det bli? Välkommen! Vi finns mitt emot Biblioteket i f d Juliennes lokaler.

Kulturnatta äger i år rum för 22:a gången och det är öppet för alla arrangörer. Samordnare är Kultuförvaltningen, Göteborgs Stad. Läs mer om Kulturnatta 2012.

Gestaltningprogram Avenyn (1920x1200)