NKS-konferensen: Att tänka och bygga nytt för framtidens patient

När: 24 Apr
24-25 april

Plats: Aula Medica, Solnavägen 1, Solna

White är en av arrangörerna bakom vårens stora konferens om att tänka och bygga nytt för framtidens patient. Konferensen tar avstamp i projektet Nya Karolinska Solna, som blir ett toppmodernt universitetssjukhus – världsledande inom högspecialiserad vård med patientsäkerhet i fokus.

Torsdagen den 24 april presenteras Nya Karolinska Solna från idé till nybyggt universitetssjukhus – Attraktiva miljöer. Talare: Charlotte Ruben, ansvarig arkitekt, samordningsansvarig för Gestaltningsstrategin, WhiteTengbomTeam och Christine Hammarling, ansvarig arkitekt, samordnare för de övergripande vårdfunktionerna, WhiteTengbomTeam.

Konferensen riktar sig till dig som ansvarar för och arbetar med utveckling av framtidens sjukhus, vård, klinisk forskning och utbildning. Under konferensen kommer du att få information och kunskap om fördelarna med att bygga moderna sjukhus och att utveckla samarbete mellan vård, forskning och utbildning. Detta i ett samhälle där kraven på vården blir allt större. Du får också möjlighet att inspireras av personerna bakom visionen för Nya Karolinska Solna och av internationella experter inom området.

Några av de medverkande är: Torbjörn Rosdahl, Finanslandstingsråd Stockholms läns landsting, Filippa Reinfeldt, Hälso- och sjukvårdslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Johan Karlström, Koncernchef, Skanska, Henny van Laarhoven, Director of Shared Service Center Orbis, Nederländerna, Birgir Jakobsson, Sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset, Martin Ingvar, Karolinska Institutet, och Stefan Hyttfors, årets talare 2012. Moderator är Sylvia Schwaag Serger, Direktör internationell strategi, VINNOVA och Adjungerad professor forskningspolitik, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.

Konferensen arrangeras i samarbete mellan Stockholms Läns Landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska Institutet, Skanska, Coor Service Management, Tengbom, White, Ramböll, Sweco och ÅF.

För program, besök hemsidan för NKS-konferensen.