Mötesplats: Skåne – Hållbar stadsutveckling

När: 16 Aug
Kl. 11.00-11.45

Plats: Media Evolution City, Utbildningsrummet, Stora Varvsgatan 6a, Malmö

Åsa Bjerndell, arkitekt på White, är inbjuden talare på Mötesplats: Skåne 2013 för att presentera exempel på nytänkande, metodutvecklande och involverande stadsutvecklingsprojekt.

Kl. 11:00-11.45: Hållbar stadsutveckling stärker Skåne

Hållbar stadsutveckling är idag en självklar del i kommunernas visioner för framtiden. I detta seminarium presenterar tre medlemmar ur klustret Sustainable Urban Development (SUD) exempel på hur de arbetar med stadsutvecklingsprojekt inte bara i Skåne, utan även i övriga delar av Sverige och internationellt. Den grundläggande frågan är: hur når vi de visioner som formuleras i dagens stadsbyggnadsvisioner?

Deltagare: Magdalena Hedman och Karin Fagerberg – Fojab, Peter Krigström – Sweco, Åsa Bjerndell – White, Christer Larsson – Stadsbyggnadsdirektör Malmö stad, Eva Sjölin (moderator) – klusterledare för nätverket Sustainable Urban Development (SUD). Värd: Eva Sjölin – Sustainable Urban Development.

Fredagen den 16 augusti bjuder Region Skåne in till Mötesplats: Skåne på Dockplatsen i Malmö. Under en heldag kommer tankarna kring Skånes framtid att redovisas och man presenterar det utkast till målbild av Skåne 2030 som har arbetats fram efter nära dialog med kommuner, myndigheter, företag och medborgare. Läs mer.