Morgondagens hållbara affärsmodeller och hållbar näringslivspolitik

När: 03 Jul
13.45-14.30

Plats: Skandias Trädgård

Agenda 2030 och de globala målen skapar en gemensam referensram för hur regeringar, näringsliv och människor vill att en hållbar utveckling i världen ska gestalta sig. Vi ska samtidigt klara att utrota fattigdomen, öka konkurrenskraften och skapar fler jobb, rädda klimatet, uppnå jämställdhet, samt säkerställa utbildning och hälsa för alla. Det handlar om långsiktighet, investeringar och innovationer – omställning till en cirkulär ekonomi och ett shared value drivet näringsliv. Ingen kan nå målen på egenhand och partnerskap är avgörande för genomförandet – inte minst mellan näringsliv och politik.

Näringslivet och partnerskapets betydelse för att nå de globala målen i Agenda 2030: välkommen till ett samtal om hur näringslivsaktörer bidrar till att vända risker till möjligheter och tillsammans genom samarbete leder vägen mot en hållbar utveckling.
Arrangeras av Tankesmedjan Global Utmaning.

Medverkande:

Monica von Schmalensee, vd White Arkitekter
Franz Lindelöw, vd Skandia
Henrik Henriksson, vd Scania
Per Lyrvall, Sverigechef Stora Enso
Lisa Lindström, vd Doberman
Stina Billinger, Näringsdepartementet
Lars Hjälmered, ordförande näringsutskottet och riksdagsledamot