Moderna lösningar i dagens skolor

När: 22 May
22-24 maj

Plats: Konferens Odenplan Norrtullsgatan 6

Skolans koncept håller på att förändras och detta ställer nya krav på utformningen av framtidens lärmiljöer. Konferensen tar bland annat upp: vad ska man lägga fokus på i projekteringen, byggandet och utformandet av de nya skolorna? Vilka nya lösningar finns det? På vilka sätt kan man utnyttja en skolbyggnad och dess utemiljö till undervisning?

I samband med konferensen arrangeras en studietur till nybyggda skolor, däribland Messingen Väsby nya gymnasium under guidning av Klara Frosterud och Kristina Philipson arkitekter på White och Lisa Palmér inredningsarkitekt Cedervall arkitekter.
För mer information och anmälan.