Minnet och synen på landskapet

När: 29 Apr
29 april

Plats: Stiftung Gartenbaubibliothek

Christoph Duckart, landskapsarkitekt på White, håller ett föredrag på Stiftung Gartenbaubibliothek i Basel, Schweiz, om hur det individuella och kollektiva minnet påverkar betraktarens syn på landskapet och vår byggda omvärld.

Föreläsningen utgår från Christoph Duckarts studier av Reduit national, en schweizisk försvarsanläggning som användes under andra världskriget. Den omgivande idylliska miljön och den militära arkitekturen är två kontraster som påverkar hur betraktaren uppfattar landskapet. Hur gestaltas något som inte ska synas? Idag är utmaningen att hitta en vettig användning av försvarsanläggningen och dess svåra historia. Föreläsningen tar upp sambandet mellan landskapet och arkitekturen Reduit national och tittar på dolda bunkrar i landskapet utifrån ett nytt perspektiv.