Miljonprogrammet och gatan som försvann

När: 29 Aug
29-31 augusti

Plats: Linköpings Konsert & Kongress, Konsistoriegatan 7

Anna-Johanna Klasander, arkitekt på White är en av talarna på årets Stadsträdgårdsmästarkongress. Temat för hennes föreläsning, som hålls den 31 augusti kl. 09.00 är den försvunna gatan i miljonprogrammets stadsdelar. Här finns både torg och park, men gatan som typ saknas. Hur gick det till, och vad innebär det idag när förtätningens vindar blåser över landet? Tar sig stadslivet nya former i miljonprogrammet?

Årets Stadsträdgårdsmästarkongress genomförs i Linköping med temat Gröna visioner – delaktighet. Staden har ett flertal blomstrande mötesplatser som Trädgårdsföreningen, Stångån och Kinda kanal och norra Europas största eklandskap, Tinnerö. Under kongressen presenteras även det stora bo- och samhällsexpot LinköpingsBo2016 som invigs sommaren 2016.