Miljonprogrammen – en ny tillväxtmotor?

När: 22 May
Kl. 11.00-12.30

Plats: Fastighetsägarna hus, Alströmergatan 14, Stockholm

Anna Ågren, miljöspecialist på White medverkar i ett lunchseminarium om modernisering och upprustning av miljonprogrammens hus med fokus på brukarperspektiv och sociala värden i stadsplaneringen. Hur ser drivkrafterna ut för stadsutveckling i dessa områden? Vilka möjligheter finns för helheten?

Vid detta lunchseminarium ställs även frågor såsom: Vad har arkitekturen för betydelse i samband med ombyggnad av förortsområdena? Hur kan tekniskt underhåll kombineras med sociala och miljömässiga åtgärder? Och hur kan offentliga och privata aktörer aktivt vara med och bidra till en långsiktig hållbar utveckling i dessa områden? Medverkande: Anna Ågren, miljöspecialist på White, Erik Stenberg, arkitekt och lärare vid KTH Arkitekturskolan som forskar om miljonprogrammets byggsystem, Jasenko Selimovi?, statssekreterare hos integrationsminister Erik Ullenhag, Patrik Derk, vd Telge Hovsjö AB som gör en socioekonomisk utvärdering av Hovsjösatsningen. Moderator: ekonomijournalist Pontus Herin. Lättare lunch serveras kl 12.30 – 13.30. För information och anmälan.