Medskapande och visualisering som verktyg i normkreativ stadsutveckling

När: 22 Nov

Plats: Kistamässan

Lisa Wistrand, kulturgeograf och hållbarhetsstrateg på White, deltar i ett panelsamtal under konferensen Smarta Städer 2017, med perspektiv på normkreativ visualisering. Normkreativ visualisering är ett viktigt verktyg för att belysa och analysera skisser och förslag på ett medskapande och laborerande sätt, och kan stimulera innovativa normkreativa lösningar och i en förlängning bidra till mer inkluderande städer.

Vi står inför stora utmaningar när drivkrafter som digitalisering, urbanisering, hållbarhetsmål och globalisering förändrar vårt samhälle. Att kunna möta dessa utmaningar och förvandla dem till möjligheter för hållbar tillväxt, utveckling, nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen är ett av de viktigaste fokusområdena för organisationer och myndigheter just nu.

Konferensen Smarta Städer 2017 arrangeras av Easyfairs i samarbete med Geoforum Sverige, branschorganisationen inom geodataområdet.  Smarta städer vänder sig till dig som arbetar med stadsplanering, miljö och hållbarhetsfrågor, digitalisering, urbanisering och arkitektur.