Kurs: Medborgardialog – varför då?

När: 23 Feb
23-24 februari

Plats: Rosterigränd 12, Stockholm

Teresa Lindholm, White Arkitekter och en av redaktörerna bakom antologin ”Medborgardialog – demokrati eller dekoration?” leder en kurs om medborgardialoger den 23-24 februari i Stockholm. Bakom kursen står Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen, men anmälan är öppen för alla.

Ur kursprogrammet:

Medborgardialog framhålls antingen i en positiv anda där processens demokratiska värden lyfts fram samt med argumentet att resultatet – den byggda miljön – bättre tillfredsställer människornas behov. På den kritiska sidan finns de som anser att dialogen förlänger plan- och byggprocessen och därför leder till en sämre effektivitet. Samt att det är den representativa demokratin tillsammans med sina experter som formar den bästa byggda miljön. I den här kursen får du lära dig mer om båda sidors argument.

Läs mer och anmäl dig på webbplatsen för Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen