London Festival of Architecture 2017: Nya Kiruna, en stad byggd på det kollektiva minnet

När: 06 Jun
18:30-20:30

Plats: Protein Studios, 31 New Inn Yard, Shoreditch, London EC2A 3EY

Minnen är nyckeln till kulturell hållbarhet i stadsomvandling. Minnen kan tillgodoses, aktivt vårdas och stödjas. Minnen kan utgöra grunden för en gemensam samhällsupplevelse genom dialog, berättande och händelser. Den fysiska konstruktionen och dess komponenter kan bära minnen – som i sin tur bär den nya designen och gör den relevant.

White Arkitekter har tagit fram en 100-årsplan för Kiruna, gruvstaden som omvandlas och flyttas tre kilometer österut.

Whites ansvariga arkitekt Krister Lindstedt och socialantropologen Viktoria Walldin kommer att diskutera begreppet minne och dess konsekvenser en urban transformationskontext. De ger exempel på hur samhällets minnen har informerat Whites design av nya Kiruna.

London genomgår för tillfället en snabb förändring där betydande ny infrastruktur i form av Crossrails snart står klar. Krister och Viktoria undersöker hur vi effektivt kan bevara våra känslomässiga kopplingar till en plats samt vad vi kan lära från stadsplanering och omvandling som grundats på kollektivt minne.

Moderator är Rory Olcayto, VD, Open City.

Anmäl dig till föreläsningen här.

Läs mer om Nya Kiruna.