Ljusets kraft i det offentliga rummet

När: 01 Oct
Kl. 09.00-17.00

Plats: Studio Acusticum, Piteå

Ljusdesignern Kajsa Sperling är en av föreläsarna på Ljusets Kraft – en belysningskonferens för samhälle och näringsliv i norra Sverige.

Hur skapar vi attraktionskraft med ljussättning? Hur påverkar offentlig belysning sättet vi lever på? Vad tjänar vi på när vi investerar i belysning?Konferensen Ljusets Kraft inspirerar och sprider kunskap om hur kommuner, fastighetsägare och destinationsbolag kan nyttja belysning som ett kraftfullt verktyg.

Kajsa Sperlings föreläsning handlar om social hållbarhet och hur belysning kan vara avgörande för hur vi upplever och använder en plats.

I samband med konferensen bjuder Piteå kommun också in till lokala ljusaktiviteter, bland annat en trygghetsvandring i stadens miljöer. Läs mer om konferensen här.