Ljusår och Ljuslab i mötet mellan konst, design och vetenskap

När: 07 May
Kl. 11.00-12.00

Plats: Forum för Ljus, F-hallen plan 2, Svenska Mässan, Göteborg

Christina Vildinge, designer på White och initiativtagare till Ljuslab för barn, samtalar på Forum för LJUS om ljusets egenskaper och betydelse socialt och fysiskt.

Ljuset från solen är en förutsättning för liv och ger oss möjligheter att mötas, se varandra och vår omvärld. Ljuset ger oss verktyg att förstå atomers och molekylers växelverkan och hur våra kroppar fungerar, men vår upplevelse av ljus framkallar också känslor och sinnesstämningar som lockar vår fantasi och kreativitet.

En allt djupare förståelse av ljusets egenskaper har öppnat vägen för optisk kommunikation och andra fotonik-tillämpningar, ett annat sätt att använda ljuset är som pedagogiskt verktyg för att stimulera barns lust till lärande på ett utforskande sätt. Ann-Marie Pendrill, Nationellt resurscentrum för fysik och professor i Vetenskapskommunikation och fysikdidaktik, Lunds universitet och Christina Vildinge, designer på White, samtalar och visar exempel på ljusmöten under UNESCO:s Ljusår 2015. Se hela programmet för Forum för LJUS 2015.