Ljus ur ett trygghetsperspektiv

När: 24 Oct
Kl. 10.15-11.15

Plats: Kistamässan, mässcenen

Kajsa Sperling, ljusdesigner på White, är en av talarna på Elmässan 2012 som även gästas av Tysklands främste ljusdesigner Ulrike Brandi. Temat för Kajsas seminarium är Ljus ur ett trygghetsperspektiv.

Begreppet trygghet är komplext eftersom upplevelsen av trygghet och otrygghet ser olika ut beroende på ålder, kön och bakgrund. Ofta efterfrågas mer ljus när människor upplever otrygghet, men vad är egentligen ljus som förmedlar en känsla av trygghet? Utifrån aktuella projekt beskriver Kajsa Sperling de avvägningar som gjorts ur ett hållbarhetsperspektiv och visar att det går att förena en ökad känsla av trygghet med lägre energiförbrukning till en rimlig kostnad.