Licenciatseminarium Stefan Lundin – Läkande arkitektur

När: 19 Oct
Kl. 09.00-12.00

Plats: Scaniasalen, Chalmers kårhus, Teknologgården 2, Göteborg

Vid ett seminarium den 19 oktober tas Stefan Lundins licentiatuppsats Healing architecture – Evidence, intuition, dialogue upp till diskussion. Diskussionsledare är den amerikanske arkitekten, professorn och redaktören D. Kirk Hamilton från Texas A&M. Forskningen är finansierad av ARQ och Stefan Lundin är Whites första industridoktorand.

Vid utformning av vårdens arkitektur finns idag en strävan efter att i högre grad nyttja evidens för att åstadkomma miljöer som kan bidra till patienters läkning, återhämtning och välmående. Att låta sitt arbete i högre grad bygga på evidens är ett arv från den evidensbaserade medicinens teori och praktik, och den framgång den inneburit inom sitt fält. Men inom arkitekturens område är mängden evidens begränsad och någon snabb tillväxt av denna kan inte förutses.

Evidens ensamt kan inte göra anspråk på att leda till en läkande arkitektur. För att åstadkomma detta måste arkitekten nyttja sina intuitiva kunskaper, som kan prövas i dialog med en från vården sammansatt tvärvetenskapligt grupp, menar Stefan Lundin.

Healing architecture – Evidence, intuition, dialogue – abstract (pdf)