Lek och tyck till! Var med och skapa en ny lekmiljö på Sportfältet

När: 29 Aug

Plats: Sportfältet, Gärdet, Stockholm

Tillsammans med Östermalms stadsdelsförvaltning utformar vi en ny lekmiljö vid Sportfältet på Gärdet i Stockholm. För andra gången i år bjuder vi in alla barn och vuxna för att tycka till om området. Välkomna!

Sportfältet ligger inom nationalstadsparken och tanken är att den nya lekmiljön ska ha ett naturtema med inslag som ökar barns och ungas förståelse för ekosystemtjänster.

Redan i år, under tiden som den nya lekmiljön planeras, kommer en tillfällig lekplats att anläggas på platsen. Under två tillfällen bjuds allmänheten in för att tycka till om platsen och medverka i dessa framtida utformning.

Det första dialogtillfället i maj riktade sig främst till barn 0-6 år. De fick så fröer, bygga insektshotell och leka med olika naturmaterial. Detta tillfälle vänder sig till något äldre barn. Läs mer om projektet här.