LärOM – radikal kunskapsöverföring

När: 11 Nov
Kl. 09.00-16.30

Plats: Husby träff, Kista, Stockholm

White är medarrangör av LärOM, en tvärdisciplinär dag för att utbyta metoder och erfarenheter av kunskapsförmedling.

Vad händer när institutioner som museer och skolor inte längre själva kan sätta villkoren för kunskapsutbyte och lärande sker på andra sätt med krav på dialog och inflytande?

Sju korta och inspirerande presentationer ger handfasta verktyg för kunskapsöverföring från olika fält och verksamheter. Dagen inleds med världens första, kända smartphoneteater. Generativt landskap är temat för Whites presentation som handlar om brukarens kompetens och (läro-)rummets möjlighet och låter deltagarna pröva rumslig potential. Läs mer.

LärOM har ett begränsat antal platser och är öppen endast för inbjudna deltagare. I mån av plats kan vi släppa in ytterligare deltagare. Vill du gärna delta eller vill ha mer information? Kontakta Filippa Stålhane, projektledare LärOM.