Landskapsarkitektdagarna 2015 – Pop up park och tillfällig arkitektur

När: 20 Oct
21-22 oktober

Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14, Stockholm

Kristina Philipson, arkitekt på White och Erik Kiltorp, landskapsarkitekt på White föreläser om Pallis 2015, från idé till genomförande av en pop up park på Södermalm och vad som uppnåddes med projektet.

Seminariet Pop up park och tillfällig arkitektur – från bilväg till levande gaturum hålls den 20 oktober kl. 13.55.

Temat för Landskapsarkitektdagarna är grön utveckling i urban miljö. Under två dagar diskuteras gröna möjligheter i stadsmiljön av ledande experter och med inspiration av fyra kommuners arbete med grön utveckling. Läs mer.