KULTURPERSPEKTIV PÅ STADSLIV OCH STADSUTVECKLING

God morgon Göteborg – vårt populära frukostseminarium är tillbaka den 18 november på Chalmerska huset. Den här gången står kulturens roll i samhället  i centrum för diskussioner och föreläsningar. 

Kulturen har en alltmer framträdande roll i samtalet om staden. Ofta som en väsentlig del av stadslivet, med varierat utbud som skapar attraktivitet och möten mellan människor, men även som ett verktyg att utveckla en socialt mer hållbar stad. Att skapa stadsliv är en komplex balansakt mellan att utveckla och tillvarata det befintliga, mellan det globala och lokala.

Jens Kvorning är professor i stadsplanering på Kunstakademiets Arkitektskole i Köpenhamn, och har arbetat tillsammans med Danmarks främsta arkitekter i stadsutvecklingsuppdrag.
Mathias Holmberg är specialist på White i Göteborg inom social hållbarhet och kultur.

Välkomna önskar vi på  White Arkitekter!

Datum:
Fredag 18 november 2016 kl. 07.30–09.00

Plats:
Chalmerska huset, Södra hamngatan 11, Göteborg

Anmälan:
Seminariet är kostnadsfritt men vi behöver din anmälan för att beräkna frukostvolymen. Antalet platser är begränsat, först till kvarn…
Anmälan senast fredag 11 november till Ulrika Nobelius, 031-60 87 66 eller *protected email*.