Kulturinjicera staden för ökad tillväxt

När: 03 Jul
10.00-11.00

Plats: Dagens industris arena vid Donners plats

Välkomna på Whites seminarium i Dagens Industris arena under Almedalsveckan 2017. Städer som satsar på kultur har högre tillväxt. Därför är det viktigt att växande städer tidigt har med kulturen i planeringsprocessen. Tillsammans med framstående aktörer i branschen diskuterar vi – går det att injicera städer med kultur?

Hur kan fastighetsägare, kommuner och andra aktörer säkerställa att kulturen får den plats den förtjänar? Kan smartare planerade städer bidra till såväl integration som nya startups?

arkitektur_festival_white
”När våra städer växer allt snabbare kretsar debatten kring hur vi gör plats för fler bostäder, men vi får inte glömma bort att också ge plats för mer kultur. I stadsplaneringen måste kultur värderas och hanteras på samma sätt som parkeringsnormer och grönytor. Studier visar att städer som satsar på kultur har högre tillväxt och är mer toleranta. Många av de mest lyckade exemplen har också varit de mest kostnadseffektiva. Ibland räcker det med att bara lämna över en nyckel till något som övergetts, för en tom lokal kan aldrig skapa ett värde. Foodtrucks och pop up-parker har visat att även det temporära kan skapa värde. Att våga satsa på kultur i stadsplanering kan aldrig misslyckas”.
Monica von Schmalensee


Medverkande paneldeltagare:

Monica von Schmalensee, arkitekt och VD på White arkitekter
Rudolf Antoni, vice VD och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna
Ann-Sofie Hermansson, Göteborgs kommunalråd
Alexandra Laurén, vice vd, Skanska
Clara Åhlvik, Kulturstrateg 

Välkomna!