Kulturinjicera staden för ökad tillväxt

När: 03 Jul
10.00-11.00

Plats: Dagens industris arena vid Donners plats

Välkomna på Whites seminarium i Dagens Industris arena under Almedalsveckan 2017. Städer som satsar på kultur har högre tillväxt. Därför är det viktigt att växande städer tidigt har med kulturen i planeringsprocessen. Tillsammans med framstående aktörer i branschen diskuterar vi – går det att injicera städer med kultur?

Hur kan fastighetsägare, kommuner och andra aktörer säkerställa att kulturen får den plats den förtjänar? Kan smartare planerade städer bidra till såväl integration som nya startups?

Medverkande paneldeltagare:

Monica von Schmalensee, arkitekt och VD på White arkitekter
Rudolf Antoni, vice VD och näringspolitisk chef på Fastighetsägarna
Ann-Sofie Hermansson, Göteborgs kommunalråd
Alexandra Laurén, vice vd, Skanska
Clara Åhlvik, Kulturstrateg