Kultur och kreativa näringar i stadsutveckling

När: 06 Apr
kl. 13.00-17.30

Plats: White arkitekter

Kan kultur fungera som drivkraft för att utveckla en stad? Hur kan staden i så fall skapa utrymme för kultur och kreativitet snarare än att stänga den ute? Vi tror att vi tillsammans kan generera idéer och uppslag för att bygga en ännu bättre stad. Därför bjuder vi in dig och ett antal andra intressanta aktörer som vi tror kan bidra till ett spännande samtal kring dessa viktiga frågeställningar.

Vad blir framgångsfaktorer när samhälle och företag ställer om till hållbar utveckling? Hur är väl är Västsverige rustat för framtidens utmaningar? Hur ser strategin ut? Vilka goda exempel finns att inspireras av?

Anna Graaf, White talar under eftermiddagen ihop med Bo Aronsson, Joakim Kaminsky, Lars Reuterswärd, Katarina Ahlqvist med flera och efter följer en paneldebatt, på temat “Den gröna staden” om hållbar stadsutveckling. Anna har mångårig erfarenhet av miljöledning i byggprojekt och stadsplanering. Det senaste året har hon arbetat med hållbarhetsstrategier för stadsutveckling i Göteborg, Manchester, Southampton och Drammen.

På förmiddagen talar bland andra Maria Wetterstrand, Stefan Edman och Johan Trové.