Koncept för framtidens vård

När: 17 Oct
Kl. 09.00-17.15

Plats: Seeburg, Chalet Gardenia, Lucerne

Tre faktorer har avgörande betydelse för vården: medicinsk kvalitet, framsteg inom forskning och undervisning samt ekonomi. Dessa påverkas av sjukhusets processer och de strukturella förutsättningarna. Innovativa koncept behövs, och de ska integreras så tidigt som möjligt i planeringen.

Vilka områden är av särskild betydelse och vad kan förväntas i framtiden? Cristiana Caira, arkitekt på White, presenterar nya koncept för psykiatriska kliniker med exempel från Vårdbyggnaden för akutpsykiatri vid Östra sjukhuset, Psykiatrins hus i Borås, nya Sonnenbergkliniken i Stuttgart och Nytt psykiatriskt sjukhus i Aabenraa.