Knowing (by) designing

När: 22 May
22-23 maj

Plats: Sint-Lucas School of Architecture, Bryssel

Fredrik Nilsson, utvecklingschef på White och professor i Arkitekturteori vid Chalmers tekniska högskola presenterar Whites långa tradition av och sätt att arbeta med forskning nära arkitekturpraktiken, under titeln Architectural Laborations – Setting up research as strategic tools in architectural practice.

På konferensen gör Fredrik Nilsson ytterligare en presentation tillsammans med Halina Dunin-Woyseth, arkitekt och professor vid Arkitektur- och designhögskolan i Oslo (AHO) med titeln From Making Disciplines to Field-Specific Research in Creative Practices. Läs mer om konferensen.