Kiruna 4-ever på arkitekturbiennalen i Rotterdam

När: 29 May
29 maj - 24 augusti

Plats: Kunsthal, Rotterdam

Årets biennal i Rotterdam har temat Urban by Nature och utforskar hur städer kan bidra till att lösa miljöproblem och minska sin klimatpåverkan.

White visar planen för framtidens Kiruna i form av en installation framtagen av en forskare, en journalist och en dokumentärfilmare.

Den 6:e internationella arkitekturbiennalen i Rotterdam, IABR 2014, öppnar den 29 maj och pågår till 24 augusti. Utställningen visas på Kunsthal i Rotterdam.

Läs mer om arkitekturbiennalen i Rotterdam här.