Kan arkitektur göra oss friskare och smartare?

När: 05 Jul
11.00-11.50

Plats: Arkitekturträdgården, Strandgatan 16A

Våra offentliga miljöer påverkar vårt välmående och utformningen av dem är en samhällsinvestering som kan ge vinster för lång tid framåt. Hur kan man med bra sjukhusmiljöer få patienter som tillfrisknar fortare? Och går det att skapa skolor där eleverna både mår och lär sig bättre?

Undersökningar visar att det går att förkorta vårdtider och komma tillrätta med otrygghet i skolan – men det krävs en medvetenhet och vilja. Vi visar på flera bra exempel och diskuterar vägen framåt – kan arkitektur göra oss friskare och smartare?

Medverkande:
  • Gert Wingårdh, grundare, Wingårdhs arkitektkontor
  • Linda Mattsson, arkitekt och partner, White
  • Anna Törnquist, arkitekt med fokus på skolhus
  • Peter Haglund, sektionschef Infrastruktur och fastigheter, SKL
  • Moderator: Tobias Olsson, förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter

Mer info hos Sveriges Arkitekter.