Kan arkitektur bota psykiskt sjuka?

När: 10 Sep
Kl. 07.30–09.30

Plats: Whites kontor Katsan, Östgötagatan 100, Stockholm

Senaste forskningen omsatt i praktiken. En provocerande fråga, men Stefan Lundins forskning visar på att kvalitéer i arkitekturen kan leda till minskad medicinering, förkortade vårdtider och ett förbättrat allmäntillstånd för patienten.

Vi vet att vår miljö påverkar oss, och kanske speciellt i situationer i livet då vi är extra utsatta. White har tagit till sig den senaste forskningen och arbetar med att översätta den till arkitektur för att skapa mervärde för patienter och vårdgivare.

Vi kommer under seminariet att visa två exempel på hur vi har arbetat med att omsätta teorin i praktiken med Östra Sjukhusets nya psykiatriska klinik och La Verriere, en tävling om psykiatriskt boende utanför Paris. Moderator för dagen är dr Susanne Bejerot, professor i psykiatri vid Örebro Universitet.

PROGRAM
7:40 Frukostbuffé och samling
8:00 Inledning med Caroline Varnauskas från White
8:10 Kan arkitektur bota psykiskt sjuka?
Föreläsning med Stefan Lundin, arkitekt hos White och författare till ” Architecture as Medicine” presenterar sitt forskningsmaterial från sin avhandling.
8:30 La Verriere presentation av Robert Schmitz från White av en tävling för nytt psykikiatriboende utanför Paris. Whites förslag är ett av tre finalister i en tävling i tre steg.
8:45 Frågestund ledd av dr Susanne Bejerot, professor i psykiatri.
9:00 Slut