Jakten på plasten

När: 05 Jul
10:00 - 10:45

Plats: Donners plats 6

Uppsala ska bli den första fossilbränslefria välfärdskommunen redan 2030! Går det? Kan den nationella politiken lyfta sig ur plastpåsen, och ge tydliga incitament för att utveckla svensk skogs- och kemiindustri, forskning och exportmöjligheter i jakten på plasten?

Medlemmar av Uppsala klimatprotokoll berättar hur de har påbörjat jakten på plasten i sina organisationer. Hur gör man? Vad är fallgroparna? Nu krävs att marknaden och industrin svarar upp med produkter av bioplast, återvunnen plast eller andra lösningar. Vi ska flytta fokus från sortering till produktutveckling. Kan den nationella politiken lyfta sig ur plastpåsen, och ge tydliga incitament för att utveckla svensk skogs- och kemiindustri, forskning och exportmöjligheter i jakten på plasten?

Medverkande:
  • Eva Svedling, Statsekreterare, Utrikesdepartementet, (MP)
  • Maria Gardfjell, Kommunalråd och ordförande Uppsala Vatten och Avfall, Uppsala kommun, (MP)
  • Pia Wacker, Miljöspecialist, White Arkitekter
  • Anna Karlsson, Miljöspecialist, Vattenfall
  • Sofia Schultz, Miljösamordnare, Uppsala Akademiska sjukhus
  • Lena Lundberg, ansvarig för plastråvarufrågor, Innovations- och kemiindustrierna

Mer info.