Invigning av STHLMNYC

När: 30 Oct
Kl. 18.00-20.00

Plats: The Center for Architecture, 536 LaGuardia Place, New York

Sara Grahn, arkitekt på White, deltar i en paneldiskussion på STHLMNYC, en ny plattform för samarbete kring arkitektur och stadsplanering.

STHLMNYC är ett initiativ som kopplar samman arkitekter och stadsplanerare i Stockholm och New York. Vid det första mötet deltar flera ledande arkitektkontor från de båda städerna. Deltar från Stockholm gör White, Urbio, Utopia och Kjellander + Sjöberg. Kontoren från New York är COOKFOX, SHoP, SCAPE och Work AC. Mer information finns hos STHLMNYC.