Invigning av Kristallen

När: 28 Apr
Kl. 11.00

Plats: Kristallen, Brotorget 1, Lund

Lunds nya kommunhus, Kristallen, där White har stått för inredningen, är nu klart för inflyttning. Måndagen den 28 april hålls en invigningsceremoni för media, med förhandsvisning av huset.

I kommunhuset Kristallen ryms 500 arbetsplatser på cirka 11 000 kvadratmeter, med öppen kontorsyta och ett antal avskilda rum för samtal, möten och större sammanträden. De förvaltningar som flyttar in är: Miljöförvaltningen, Serviceförvaltningen, Socialförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret och Tekniska förvaltningen. Läs mer om Kristallen.