Invigning av Into the Loop

När: 14 May
Kl. 13.30 - 16.00

Plats: Kontorsvillan, Gasverksvägen 15, Norra Djurgårdsstaden., Stockholm

Utställningen Into the Loop fokuserar på “cradle to cradle”-material och är uppförd av studenter från KTH Arkitekturskolan i samarbete med Stockholms stad.

Genom att länka ihop livscykelperspektiv med genomtänkt design vill utställningen visa på nya kreativa vägar mot hållbar arkitektur. Utställningen vill öka medvetenheten och erbjuda nya lösningar för att undvika tillverkningsprocessen “cradle to grave” och istället lyfta fram idéer kring “cradle to cradle”. Studenterna på KTH fick tidigare i vår i uppdrag att rita förslag till hållbara paviljonger i Norra Djurgårdsstaden. Alla dessa förslag visas i utställningen. En av paviljongerna kommer dessutom att visas i full storlek utomhus. Sara Grahn är konstnärlig professor och ansvarar för kursen tillsammans med Max Zinnecker. Elise Grosse, arkitekt på White, har varit gästlärare under vårterminen. För mer information och anmälan