Inspired-by-Space Pavilion inside the Dome of Visions

När: 01 Apr
Kl. 12.00-13.30

Plats: Huvudbiblioteket på KTH Campus, Osquars backe 31, Bokhallen

Ulla Bergström, arkitekt och kontorschef för White i Stockholm, medverkar i juryn för KTH:s arkitekturtävling Inspired-by-Space Pavilion inside the Dome of Visions som genomförs i samarbete med NCC.

Under våren har 21 studenter vid KTH Arkitekturskola skissat på tävlingsbidrag till studenttävlingen. Onsdagen den 1 april utses det vinnande förslaget som kommer att förverkligas inuti Dome of visions, en kupolformad byggnad som byggs på KTH:s campus under våren. Inuti domen kommer olika aktiviteter att äga rum fram till september 2016. Den temporära mötesplatsen ska fungera som en arena för debatt och samtal mellan olika parter – staden, industrin, akademin, kulturen och allmänheten. Dome of Visions invigs i samband med astronautkonferensen Inspired by Space i september.

Tävlingsjuryn består av: Christina Lindbäck (NCC), Christer Fuglesang (KTH Space Center), Kent Martinussen (Danskt Arkitekturcenter), Kristoffer Tejlgaard (Arkitekt Dome of Visions), Ulla Bergström (White Architects), Anders Johansson (Prodekan KTH Arkitekturskola) och Karolina Keyzer (Stockholms stadsarkitekt).