Innovationsdialog för klimatanpassning

När: 05 Jun
Kl. 10.00-16.00

Plats: Odengatan 65, Stockholm

Niels de Bruin, landskapsarkitekt på White, talar under rubriken Att anpassa efter klimatet – vilka är våra utmaningar? vid ett dialogmöte om innovation och klimatanpassning med fokus på god bebyggd miljö.

Mötet arrangeras av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI och Regeringskansliet. Dialogen är ett led i arbetet att genomföra den nationella innovationsstrategin, som regeringen presenterade hösten 2012. Syftet är att hitta sätt att främja innovation för att jobba effektivare med klimatanpassning i bebyggd miljö. Bland talarna finns miljöminister Lena Ek, statssekreterare Håkan Ekengren, SMHIs generaldirektör Lena Häll Eriksson, Sten Bergström, klimatexpert SMHI och Annika Carlsson Kanyama, forskare FOI. Läs programmet.