IFHP World Congress: Inclusive cities in a global world

När: 16 Sep
16-19 september

Plats: Clarion Hotel Post, Göteborg

Den inkluderande staden i en global värld är temat för den 56:e upplagan av IFHP World Congress som i år arrangeras av IFHP och Göteborgs Stad. White står som partner för årets kongress och arrangör av studiebesök till Äppelträdgården, Frölunda torg och Opaltorget.

56th IFHP World Congress Gothenburg 2012 syftar till att utveckla en förståelse för olika nivåer av stadsutveckling med huvudfokus på social hållbarhet. Med studiebesök till Äppelträdgården, Frölunda torg och Opaltorget presenterar White aktuella exempel på förändringar i förorten och diskuterar vilka drivkrafter som kan samverka för ett långsiktigt hållbart samhällsbyggande. Whites vd Monica von Schmalensee är en av konferensens talare, och Kerstin Elias, specialist inom social hållbarhet på White, är moderator.

International Federation for Housing and Planning är ett världsomspännande nätverk av organisationer och enskilda verksamma inom bostadsförsörjning, stadsutveckling och planering. Nätverkets fokus ligger på hållbar stadsutveckling och är ett forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.