Hur kan vi få in hållbarhetsaspekterna i kalkylen?

När: 27 Jan
07.30-09.00

Plats: Chalmerska Huset

Välkomna till första omgången av Godmorgon Göteborg, vår populära serie frukostseminarium på Västkusten. Den här gången bjuder vi på seminarium inom social och ekologisk hållbarhet och föreläser gör vår hållbarhetsstrateg Victoria Percovich och professor Erik Bichard.

Hållbarhetsaspekter har en allt mer framträdande roll när städer och samhällen utvecklas. Det handlar om att minska klimatpåverkan och energibehov, att skapa möjligheter för välbefinnande och stärka sociala sammanhang mellan människor. En stor utmaning ligger i att tänka över generationer med långsiktiga effekter av det som görs här och nu. Målet blir att utveckla samhällen på ett hållbart sätt och visa hur mervärden skapas. Den ekonomiska aspekten av hållbarhet är väsentlig – men hur värderar vi hållbarhet och får in det i våra kalkyler?

Föreläsningar (Ca 30 minuter per session):

Nya finansieringsmodeller som instrument för hållbara städer

Victoria Percovich är hållbarhetsstrateg på White. När städer byggs ställs olika intressen mot varandra och de mervärden en stad bör leverera till sina medborgare ges kanske inte alltid rätt utrymme. Kanske för att dessa mervärden inte alltid kan ges ett ekonomiskt värde, men också för att varje aktör har sin gränsdragning gällande ekonomi och ansvarsbild. Hur kan vi värdera hållbarhet och få in det beslutsunderlagen samt i den ekonomiska kalkylen?

Att värdera sociala och miljömässiga förändringar i byggd miljö

Professor Erik Bichard är med sin gedigna meritlista en av Englands främsta inom området hållbarhet och stadsbyggnad. Erik grundade och driver nu organisationen RealWorth. Att sätta pris på den sociala och ekologiska hållbarheten blir en alltmer aktuell fråga och ett viktigt verktyg för att argumentera kring dessa värden. Erik berättar om SuROI-modellen (Sustainable Return on Investment).
Observera att denna sessionen kommer hållas på engelska.

 

Tips!
Spana in våra tidigare frukostseminarier på vår Youtube-kanal.