Hur kan samhällsbyggnadssektorn möta de globala klimatmålen?

Whites hållbarhetschef Anna Graaf föreläser på Sweden Green Buildings årsmöte. Anna berättar om klimatmötet i Paris och det ramverk kring klimatarbetet som nu ska fyllas med innehåll.

Vad kan samhällsbyggnadssektorn göra för att möta de globala klimatmålen? Hur införlivar vi målen i vårt dagliga arbete på ett tydligt och klart sätt, så att vi gör skillnad?

Efter presentationen blir representanter från SGBC:s styrelse utfrågade av Naturskyddsföreningen.

Mer information finns på SGBC:s hemsida.