Hur högt är högt?

När: 04 Jun
Kl. 09.45-16.00

Plats: White Malmö, Bassängkajen 12

Sveriges storstäder fortsätter växa och alla vill bo centralt. Genom att bygga på höjden får vi plats med fler. Och kurvan pekar tydligt uppåt – höga hus för boende är inte främmande för varken städer, beställare eller arkitekter. Men vad är viktigt att ta hänsyn till när man ska bygga höga bostadshus? Vilka våningshöjder medför ökade krav? Blir det dramatiskt dyrare när huset når en viss höjd? Vad är skillnaden mellan ett högt hus och ett högt bostadshus? Hur högt är högt? Vi reder ut begreppen och inspirerar till gestaltning av höga hus.

09:45 Registrering, kaffe och smörgås

10:15 Alexandra Hagen, Kontorschef på White i Malmö, hälsar välkommen

10:25 Anna Holmqvist, Enhetschef planavdelningen, Malmö Stad
Ingela Ljungdell, Arkitekt ”Utvecklingen av kvarteret Malmö Live”

10:45 Søren Felden Nielsen, Direktör, Carlsberg Byen, ”Stadsutveckling med höga hus i Köpenhamn”

11:10 Elvakaffe

11:20 Björn Ravemark, Projektledare, Helsingborgshem, ”Erfarenheter av att bygga höga bostadshus”

11:40 Mats Egelius, Arkitekt, Utvecklingsansvarig Boende, White, ”White Research Lab – en studie om höga bostadshus”

12:00 Thomas Hellqvist, Professor i arkitektur och gestaltning vid Blekinge Tekniska Högskola.”Hur gestaltar man ett högt hus?”

12:20 Lunch med mingel ute och inne

13.00 Studiebesök 1. Slussplan (JM) Ansvarig arkitekt Sven Gustafsson guidar
13.50 I bussarna för avfärd mot Helsingborg
14.30 Studiebesök 2. Högsta Punkten, Närlunda (Helsingborgshem) Ansvarig arkitekt Josef Wiberg inleder
15.10 I bussarna för avfärd hemåt
15.20 Avsläpp på Knutpunkten i Helsingborg för resande med tåg
16.00 Tillbaka i Malmö

Seminariet är kostnadsfritt för inbjudna gäster. För anmälan och frågor, kontakta es.et1521318868ihw@d1521318868narts1521318868yl.al1521318868limac1521318868