Hur bygger vi för den ofödda generationen?

När: 21 Feb
17.30-20.00

Plats: Fleminggatan 7

Nina Borgström, chef för Digital Design & BIM på White Arkitekter, föreläser hos dataföreningen. Framtidens smarta samhälle är i fokus och kvällen beskrivs som en interaktiv upplevelse med inslag av gemensam problemlösning genom co-creation.

De framtida generationerna behöver en trygg värld att leva i, en gigantisk världsgemensam utmaning. Förutsatt att världen finns kvar för kommande världsmedborgare, så är sannolikheten stor att de inte skiljer på den virtuella och den verkliga världen. Hur tänker White arkitekter, Sveriges största arkitektkontor, kring detta och hur vill de bidra till ett samhälle för ofödda generationer?

Mer information hittar ni här.