Humanistiska teatern i Engelska parken – om rum för samtal

När: 05 Oct
Kl. 19.00

Plats: Ihresalen, Engelska parken, Uppsala

Nina Wittlöv Löfving, arkitekt på White i Uppsala, berättar om arbetet med Humanistiska teatern, den nya amfiteater-inspirerade hörsalen som beräknas stå klar vid årsskiftet 2016/17.

Föreläsningen arrangeras av Konstvetenskapliga Institutionens Vänner i Uppsala. Hösten 2015 har KIV ”Omvandlande arkitektur” som tema. Föreläsningarna behandlar Uppsalas historiska miljöer, stadens utveckling och problemen med att bygga och utveckla områden med stora värden. Läs mer.